ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์

บริการของเรา

เป็นที่ปรึกษาในด้านการบัญชี ภาษี การวางระบบบัญชีในองค์กร และมีบริการทำบัญชี ภาษี ตรวจสอบบัญชี ครบวงจร มีประสบการณ์ยาวนานบริการของเราครบวงจรทุกด้านตั้งแต่ รับทำบัญชี วางแผนภาษี ตรวจสอบบัญชี รวมไปถึงจดทะเบียน หรือแก้ไขข้อมูลบริษัทที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ

รับทำบัญชี

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

รับตรวจสอบบัญชี

รับวางระบบบัญชี

บริการรับจดทะเบียน

บริการปิดงบการเงิน

ตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านบัญชีการเงิน

ประหยัดเวลาการเลือกใช้ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้น ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลถึง การทำระบบบัญชี ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย

01/ รับทำบัญชีตามมาตราฐานครบวงจร

- บริการรับทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี
- บริการยื่นภาษีรายเดือนทุกแบบ
- บริการยื่นประกันสังคมทุกแบบ
- บริการบันทึกบัญชี
- บริการจัดทำสมุดรายวัน
- บริการปิดงบการเงิน

02/ รับจดทะเบียนบริษัท

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

03/ รับวางระบบบัญชี

ให้บริการรับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี เพื่อให้บริษัทของลูกค้ามีการทำงาน ในบริษัทอย่างมีระบบไม่ซ้ำซ้อน ลดปัญหาความยุ่งยาก
เราจะช่วยธุรกิจท่านประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ สร้างกรอบความรับผิดชอบในหน้าที่ด้านต่างๆแก่พนักงาน เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน เกิดความชัดเจน ลดปัญหาความไม่โปร่งใส และป้องกันการเกิดปัญหาทุจริต การบริหารงานสามารถตรวจสอบได้ง่าย

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี

กฎหมายจะกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ทุกเดือนนิติบุคคลจะต้องทำการยื่นภาษีประจำเดือน ได้แก่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคมเป็นต้น การจัดทำบัญชีช่วยทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้มาวางแผนในการดำเนินธุรกิจได้

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้คุณ

จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
 
 • บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท (ครบ 5 เล่มตามที่กฏหมายกำหนด) ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนรายไตรมาสส่งให้ผู้บริหารเพื่อวางแผนภาษี
 
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) (ภ.ง.ด.3) (ภ.ง.ด.53) ประจำเดือน
 
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) (ภ.พ. 36) ประจำเดือน
 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำรายเดือน
 
 • จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคมให้กับลูกค้า
 
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท
 • จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 
 • จัดทำงบการเงินประจำปีได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนำส่งให้กับกรมพัฒน์และกรมสรรพากร

ค่าบริการรับทำบัญชีที่เหมาะสม

เราเป็น สำนักงานบัญชี ที่มุ่งเน้นในการให้บริการ รับทำบัญชี แบบมืออาชีพพนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชีทุกคนจะจบปริญญาตรี สาขาบัญชี ผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐานบัญชี และภาษีอย่างเข้มข้น ด้วยการออกแบบระบบการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ทำให้สำนักงานเราสามารถใช้เวลาในการทำงานที่น้อยกว่าคู่แข่งในท้องตลาด ทำให้เราสามารถคิดค่าบริการจัดบัญชีได้ในราคาที่เหมาะสม

อัตราค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือน (รวมค่ายื่นภาษี และประกันสังคม)

* ค่าบริการดังกล่าวเป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น จะต้องดูความซับซ้อนของธุรกิจประกอบ
** 1 รายการ หมายถึง 1 รายการค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, บิลซื้อ, บิลขาย เป็นต้น

* ค่าบริการดังกล่าวยังไม่ได้ตรวจค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี

0 +
ประสบการณ์
0 +
ลูกค้าของเรา
0 +
พนักงาน
0 +
สำนักงาน
สถานที่ตั้ง

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพีเอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์
ที่อยุ่ 324/200 ซ.รามคำแหง 80 แขวงหัวมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร: 064-297-8826, โทร: 097-292-8745, โทร: 02-136-9437